Hotline đặt Bánh sinh nhật

Hà Nội: 03.666.22.666

Bánh liên hoan tại lớp, bánh bạn bè, bánh tập thể công ty

Bánh sinh nhật tháng, hay còn được gọi là "bánh tháng" hoặc "bánh kỷ niệm tháng", thường được làm để kỷ niệm mỗi tháng có người sinh nhật trong một tập thể.
Nếu những mẫu trên chưa đúng với yêu cầu của bạn.
Bạn hãy Click vào đây để xem toàn bộ các mẫu bánh của chúng tôi.
Các loại bánh
Mẫu bánh sinh nhật mới